Dzisiaj jest 
        
INFORMACJE DLA RODZICÓW




Dziennik elektroniczny






Dokumenty szkolne



DLA UCZNIÓW KLAS 3 GIMNAZJUM
DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUTACJI

 

         Do pobrania:

 

         Oświadczenie o niepełnosprawności

 

         Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

 

         Oświadczenie o pieczy zastępczej

 

         Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

         Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata





PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

         Treść procedury

 

         Do pobrania:

 

         Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

 

         Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na zajęć wychowania fizycznego





 

 

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
ORAZ EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9

 

 




Do początku strony