Dzisiaj jest 
        
LOGOPEDIA

 

 

W ZS nr 9 diagnozą i terapią logopedyczną zajmuje się pani Grażyna Dułak.
Rok rocznie na przełomie września i października przeprowadza diagnozę przesiewową w klasach zerowych.

 

Ze względu na ograniczoną ilość godzin pani Dułak może zająć się jedynie częścią uczniów potrzebujących opieki logopedycznej.

Godziny pracy
(gabinet 15 B)

mgr Grażyna Dułak

Poniedziałek Wtorek Środa Piątek

8.00 - 11.25
(1, 2, 3, 4 lekcja)

12.50 - 13.35
(6 lekcja)


9.45 - 10.30
(3 lekcja)
konsultacje
z rodzicami

10.40 – 11.25
(4 lekcja)


10.40 - 11.25
(4 lekcja)
8.00 - 8.50
(1 lekcja)

9.45 – 10.30
(3 lekcja)

12.50 – 13.50
rewalidacja

 

 

Publikacja "Zaburzenia emocjonalne a zaburzenia rozwoju mowy"