SP nr 31 - plan lekcji
 Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2017/2018

aktualny od 4 września 2017 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. ----------- --- MATEMATYKA 16B RELIGIA 37
2. J. ANG. 5/17 J. POLSKI 3 MATEMATYKA 16B
3. PRZYRODA 21 J. POLSKI 3 J. ANG. 5/17
4. J. POLSKI 15 RELIGIA 37 HISTORIA 9B
5. TECHNIKA 5B INF dz.
    WF chł.
12
    ---
WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

W
T
O
R
E
K

1. J. POLSKI 38 PRZYRODA 21B PRZYRODA 21
2. J. POLSKI 38 J. ANG. 31/36 MATEMATYKA 16B
3. PRZYRODA 21 INF chł.
    WF dz.
12
    ---
TECHNIKA 5B
4. MATEMATYKA 18B J. POLSKI 3 J. POLSKI 31B
5. WYCH. FIZ. --- PLASTYKA 7B J. POLSKI 31B
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- INF. GR. I 12
7. INF. GR. I 12 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

Ś
R
O
D
A

1. MATEMATYKA 18B MATEMATYKA 16B J. ANG. 5/17
2. J. ANG. 5/17 TECHNIKA 5B MATEMATYKA 16B
3. RELIGIA. 37 J. ANG. 31/36 MUZYKA 3F
4. MUZYKA 3F HISTORIA 9B J. POLSKI 31B
5. J. POLSKI 5 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. RELIGIA 37 J. ANG. 31/36 MATEMATYKA 16B
2. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3 PLASTYKA 7B
3. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B J. POLSKI 31B
4. PLASTYKA 7B MATEMATYKA 16B WYCH. FIZ. ---
5. MATEMATYKA 18B WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
6. HISTORIA 9B WYCH. FIZ. --- INF. GR. II 12
7. INF. GR. II 12 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

P
I
Ą
T
E
K

1. J. POLSKI 38 J. POLSKI 5 GODZ. WYCH. 16B
2. MATEMATYKA 18B MATEMATYKA 16B PRZYRODA 21
3. GODZ. WYCH. 18B MUZYKA 3F RELIGIA 37
4. J. ANG. 5/17 RELIGIA 37 J. POLSKI 9B
5. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 9B J. ANG. 5/17
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony