SP nr 31 - plan lekcji
 Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2017/2018

aktualny od 11 września 2017 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. ----------- --- ----------- --- J. POLSKI 15
2. ----------- --- PRZYRODA 21B HISTORIA 10
3. J. ANG. 31/36 J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. ---
4. ZAJ. KOMP. 5B/12 J. ANG. 5 PRZYRODA 21
5. MUZYKA 3F HISTORIA 10 J. ANG. 17
6. PRZYRODA 21 MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29
7. J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

W
T
O
R
E
K

1. HISTORIA 10 MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29
2. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10 PRZYRODA 21
3. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21 J. POLSKI 15
4. MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. ---
5. J. POLSKI 3 J. POLSKI 15 J. ANG. 17
6. J. POLSKI 3 ----------- --- RELIGIA 37
6. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

Ś
R
O
D
A

1. WYCH. FIZ. ch. --- RELIGIA 37 J. POLSKI 15
2. WYCH. FIZ. ch. --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15
3. MATEMATYKA 23 J. ANG. 17 ZAJ. KOMP. 12
4. J. ANG. 31/36 PLASTYKA 7B MATEMATYKA 29
5. PRZYRODA 21 GODZ. WYCH. 15 PLASTYKA 7B
6. J. POLSKI 3 PRZYRODA 21B GODZ. WYCH. 10
7. GODZ. WYCH. 21 ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. PLASTYKA 7B MATEMATYKA 23 ----------- ---
2. J. ANG. 31/36 RELIGIA 37 WYCH. FIZ. chł. ---
3. MATEMATYKA 23 ZAJ. TECH. 5B WYCH. FIZ. chł. ---
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 ZAJ. TECH. 5B
5. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17 MATEMATYKA 29
6. J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15
7. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. dz. ---
8. ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. dz. ---


VI A
VI B
VI C

P
I
Ą
T
E
K

1. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21
2. ZAJ. TECH. 5B J. POLSKI 15 J. ANG. 17
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 HISTORIA 10
4. WYCH. FIZ. --- MUZYKA 3F J. POLSKI 15
5. J. POLSKI 5 ZAJ. KOMP. 12 MUZYKA 3F
6. HISTORIA 10 ----------- --- RELIGIA 37
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- ---

Do początku strony