SP nr 31 - plan lekcji
 Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2017/2018

aktualny od 11 września 2017 r.

KLASY VII


VII A
VII B
VII C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. BIOLOGIA 21B WYCH. FIZ. --- J. NIEM. 9B/18B
2. FIZYKA 35B J. ANG. 31/36 WYCH. FIZ. ---
3. WYCH. FIZ. --- BIOLOGIA 21B FIZYKA 35B
4. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 J. ANG. 31/36
5. MATEMATYKA 23 RELIGIA 37 J. POLSKI 3
6. J. NIEM. 9B J. POLSKI 38 GEOGRAFIA 21B
7. GEOGRAFIA 21B J. POLSKI 38 CHEMIA 28B
8. GODZ. WYCH. 17 ----------- --- ----------- ---


VII A
VII B
VII C

W
T
O
R
E
K

1. J. ANG. 17 J. ANG. 31/36 J. POLSKI 3
2. MATEMATYKA 23 GEOGRAFIA 21B J. POLSKI 3
3. GEOGRAFIA 9B J. POLSKI 38 MATEMATYKA 29
4. J. POLSKI 38 INF 5B/12 BIOLOGIA 21B
5. RELIGIA 5 BIOLOGIA 21B J. NIEM. 9B/16B
6. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 CHEMIA 28B
7. WYCH. FIZ. --- DOR. ZAWOD. 9B RELIGIA 38
8. FIZYKA 7B ----------- --- DOR. ZAWOD. 9B
9. DOR. ZAWOD. 9B ----------- --- ----------- ---


VII A
VII B
VII C

Ś
R
O
D
A

1. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- INF. 5B/12
2. MUZYKA 3F WYCH. FIZ. --- J. ANG. 31/36
3. J. POLSKI 38 J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. ---
4. WYCH. FIZ. --- J. NIEM. 16B/18B RELIGIA 3
5. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 3
6. CHEMIA 28B FIZYKA 35B MATEMATYKA 29
7. PLASTYKA 7B CHEMIA 9B BIOLOGIA 21B
8. BIOLOGIA 21B ----------- --- ----------- ---


VII A
VII B
VII C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. NIEM. 9B MUZYKA 3F WYCH. FIZ. ---
2. RELIGIA 5 MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. ---
3. J. POLSKI 38 J. NIEM. 9B/16B J. ANG. 31/36
4. CHEMIA 28B GEOGRAFIA 21B MATEMATYKA 29
5. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 38 GEOGRAFIA 21B
6. WYCH. FIZ. --- CHEMIA 28B HISTORIA 10
7. J. ANG. 17 HISTORIA 10 ----------- ---
8. HISTORIA 10 ----------- --- ----------- ---


VII A
VII B
VII C

P
I
Ą
T
E
K

1. J. ANG. 17 J. ANG. 31/36 PLASTYKA 7B
2. MATEMATYKA 23 PLASTYKA 7B J. POLSKI 3
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38 MATEMATYKA 29
4. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10 GODZ. WYCH. 3
5. J. POLSKI 38 WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10
6. J. POLSKI 38 FIZYKA 9B MUZYKA 3F
7. HISTORIA 10 RELIGIA 29 FIZYKA 9B
8. INF. 12 ----------- --- ----------- ---

Do początku strony