Dzisiaj jest 
        
PRZETARGI, OGŁOSZENIA 

Przedmiot zamówienia: dostawy artykułów spożywczych do stołowki SP nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227 na 2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych


 

Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwą ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej w Gdyni”


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Wybór oferty - dotyczy postępowania EZP nr 4/REM/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym pod nazwą ”Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej w Gdyni”

Wybór oferty

 

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

Wniosek


 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


OGŁOSZENIE


 

Zapytanie, odpowiedź nr 1 dotyczące przebudowy boiska na terenie
SP nr 31 w Gdyni


Zapytanie, odpowiedź nr 2 dotyczące przebudowy boiska na terenie
SP nr 31 w Gdyni


 

Zapytanie, odpowiedź nr 3 dotyczące przebudowy boiska na terenie
SP nr 31 w Gdyni


 

Zapytanie, odpowiedź nr 4 dotyczące przebudowy boiska na terenie
SP nr 31 w Gdyni


 

SIWZ


 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty


 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia


 

Załącznik nr 4 do SWIZ - UMOWA


 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych


 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej


 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu


 

Załącznik nr 9 - PB Chylońska- trawa syntetyczna


 

Załącznik nr 10 - Chylońska rys.1 inwentaryzacja


 

Załącznik nr 11 - Chylońska rys.2 rozbiórka


 

Załącznik nr 12 - Chylońska rys.3 zagospodarowanie


 

Załącznik nr 13 - Chylońska rys.4 rzut


 

Załącznik nr 14 - Chylońska rys.5 przekrój


 

Załącznik nr 15 - Chylońska rys.6 bramki


 

Załacznik nr 16 - Chylońska rys.7 kostka


 

Załącznik nr 17 - Chylońska rys.8 ogrodzenie 3 m


 

Załącznik nr 18 - Chylońska rys.9 ogrodzenie 6 m


 

Załącznik nr 19 - Chylońska rys.10 ogrodzenie fundament


 

Załącznik nr 20 - Chylońska rys.11 tablica


 

Załącznik nr 21 - Chylońska rys.12 detale


 

Załącznik nr 22 - Chylońska SP 31 przedmiar wers.2 podział A


 

Załącznik nr 23 - Załącznik nr ST Chylońska