Dzisiaj jest 
        
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zebrania z rodzicami

rok szkolny 2017/2018

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy IV - VII


14 września 2017 r. (czwartek) godz. 18.00

19 października 2017 r. (czwartek) godz. 18.00 - zebranie otwarte

16 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 18.00

21 grudnia 2017 r. (czwartek) godz. 18.00 - zebranie otwarte

25 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 18.00

22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 18.00

17 maja 2018 r. (czwartek) godz. 18.00 - zebranie otwarte

07 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 18.00


GIMNAZJUM - klasy II - III


13 września 2017 r. (środa) godz. 18.00

18 października 2017 r. (środa) godz. 18.00 - zebranie otwarte

15 listopada 2017 r. (środa) godz. 18.00

20 grudnia 2017 r. (środa) godz. 18.00 - zebranie otwarte

24 stycznia 2018 r. (środa) godz. 18.00

21 marca 2018 r. (środa) godz. 18.00

16 maja 2018 r. (środa) godz. 18.00 - zebranie otwarte

06 czerwca 2018 r. (środa) godz. 18.00

Dyżury Rady Rodziców


Dyżur Skarbnika w wyznaczone dni w godz. 8:00 - 9:00 w pokoju nr 10 D w dniach:

10.04.2018 r. wtorek
12.06.2018r. wtorek

oraz

po zebraniach klasowych w godz. 18:45 – 19:20 w pokoju nr 10 D
21. 03. 2018 r. środa
17. 05. 2018 r. czwartek
06. 06. 2018 r. środa

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców,
podając w tytule wpłaty: klasę i nazwisko wychowawcy.
Numer konta 28 1320 1120 7500 0899 2000 0001 Bank Pocztowy S.A.

Do początku strony